Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Szczególnie ważną sprawą w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa jest rozpoznanie zmienionej patologicznie struktury i umiejętne naprawianie jej funkcji. Właściwe rozpoznanie i leczenie choroby mogą ułatwić odpowiednio opracowane algorytmy postępowania. Algorytm to sposób wykonania szeregu czynności w określonym porządku w celu rozwiązania danego zagadnienia. Algorytm może być przeznaczony do rozwiązywania całej grupy problemów należących do określonej klasy. Próbą rozwiązania problemu zespołu bólowego kręgosłupa jest zaproponowany przeze mnie algorytm diagnostyczno-leczniczy.