Artykuły

Dlaczego bolą plecy?

Rozwój techniki ubiegłego stulecia w każdej gałęzi życia szybko sprawił przejście człowieka stojącego (homo erectus) w człowieka siedzącego (homo sedentarius). Agresywna adaptacja kręgosłupa nie wykształciła właściwych nawyków sprzyjających długotrwałemu przebywaniu w pozycji siedzącej, co z ograniczeniem aktywności fizycznej dało w rezultacie powszechne zjawisko występowania bólów pleców. Szczyt zachorowalności przypada na osoby w pełni aktywne zawodowo ...
Więcej

Zamrożony staw barkowy – rehabilitacja barku

Zespół bolesnego barku (ZBB) określa zmiany zwyrodnieniowe dotyczące przestrzeni podbarkowej. ZBB jest efektem przedwczesnego zużycia tkanek miękkich okolicy barku. Najczęściej dolegliwości spowodowane są częściowym lub całkowitym uszkodzeniem ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego (łączy górną część łopatki z bliższym końcem kości ramiennej). W wyniku tego dochodzi do ograniczenia ruchów w stawie ramiennym, zwłaszcza odwodzenia (unoszenia kończyny w płaszczyźnie ciała) ...
Więcej

Fizjoterapia po skręceniu stawu skokowego

Zależy od typu, stopnia uszkodzenia kompleksu torebkowo-więzadłowego. Swoje działania kieruje na zmniejszenie bólu, obrzęku, poprawę ruchomości i stabilności stawu oraz zabezpieczenie przed powtórnymi uszkodzeniami. W początkowym okresie wykorzystuje się ćwiczeni izometryczne, kontrolujące ruch ,bez obciążenia. Można stosować ćwiczenia w wodzie jeśli ćwiczenia na lądzie sprawiają ból. Stopniowo wprowadza się ćwiczenia całą kończyną dolną oraz wytrzymałościowe ...
Więcej

Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Szczególnie ważną sprawą w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa jest rozpoznanie zmienionej patologicznie struktury i umiejętne naprawianie jej funkcji. Właściwe rozpoznanie i leczenie choroby mogą ułatwić odpowiednio opracowane algorytmy postępowania. Algorytm to sposób wykonania szeregu czynności w określonym porządku w celu rozwiązania danego zagadnienia. Algorytm może być przeznaczony do rozwiązywania całej grupy problemów ...
Więcej

Rehabilitacja po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego (WKP), jako jedno z najcięższych uszkodzeń aparatu więzadłowego stawu kolanowego, w większości przypadków wymaga leczenia operacyjnego i specjalistycznej rehabilitacji. Leczenie zachowawcze wybranych pacjentów (spełniających odpowiednie kryteria) daje zadowalające rezultaty, ale zmuszeni są oni do obniżenia poziomu, a nawet rezygnacji ze swojej aktywności sportowej, i do ciągłej kontroli funkcjonowania stawu kolanowego.
Więcej

Prawidłowa i ergonomiczna pozycja pracy przy komputerze

Ergonomia, to według International Ergonomics Association dziedzina nauki zajmująca się wyjaśnianiem wzajemnego oddziaływania pomiędzy ludźmi i innymi elementami systemu, a także profesja wykorzystująca teorie, zasady, dane i metody do projektowania, w celu optymalizacji działania systemu dla dobra człowieka. Biorąc pod uwagę czas spędzany przy komputerze we współczesnym świecie, nie można nie znać „zasad ergonomii pracy przy ...
Więcej