Metody rehabilitacji

 • Terapia Manualna na tkankach miękkich
 • Terapia Manualna (z elementami Moulligan Concept, Neuromobilizacji, NAP, metody OMT Kaltenborna)
 • Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych (trigger points)
 • Terapia Trigger Points – pozycyjne rozluźnianie powięziowych punktów spustowych
 • Techniki osteopatyczne w terapii i diagnozowaniu stawów skroniowo-żuchwowych
 • Metoda diagnostyczno-terapeutyczna McKenziego
 • PNF – Propiroceptive Neuromuscular Facilitation
 • Myofasciale Release
 • Poizometryczna relaksacja mięśni
 • Masaż głęboki
 • Drenaż limfatyczny
 • Neromobilizacje według Butlera
 • Metoda Ackermanna
 • Bioptron
 • Kinesiology Taping