Terapia punktów spustowych

Punkty spustowe (ang. trigger points) – to nadwrażliwe na ucisk, zgrubiałe  fragment włókien mięśnia szkieletowego lub przynależnej do niego powięzi. Pod wpływem nacisku powodują tkliwość oraz ból. Ból pochodzący z mięśniowo-powięziowego punktu spustowego może występować nie tylko lokalnie.

Może dawać tzw. ból przeniesiony/rzutowany – czyli ból sąsiednich lub znacznie oddalonych struktur. Pojawiają się często w mięśniach narażonych na długotrwałe przeciążenia.  Powstają one na skutek m.in. stresu, przemęczenia, urazów i mikrourazów,  zaburzeń układowych jak i pooperacyjnych, a także niewydolności mięśniowej.

Terapia punktów spustowych ma za zadanie usunięcie aktywnych i istotnych puntów spustowych uwalniajac od napięcia i bólu. Usunięcie punktu spustowego nie jest równoznaczne z wyeliminowaniem czynników mających wpływ na jego aktywność.