PNF – Prorioceptive Neuromuscular Facilitation

PNF czyli proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe jest znaną i uznaną na świecie koncepcją stosowaną w terapii pacjentów z zaburzeniami w obrębie układu kostno-stawowego, mięśniowego i nerwowego, opartą o wiedzę i osiągnięcia z dziedziny neurofizjologii, posiadającą własną filozofię i zasady pracy z pacjentem.

Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Usprawnianie systemu nerwowo-mięśniowego uzyskiwane jest poprzez stymulację proprioreceptorów i eksteroreceptorów.

Zgodnie z filozofią PNF wszyscy ludzie maja możliwości, które nie zostały w pełni rozwiniete i tylko stymulacja z zewnatrz jest w stanie aktywować niektóre z nich.

Cel terapii jest zawsze uzależniony od stanu pacjenta np.:

  • trening czynności dnia codziennego,
  • poprawa siły i wytrzymałości,
  • osiągnięcie równowagi mięśniowej,
  • poprawa stabilności i mobliności,
  • zmniejszenie niefizjologicznych wzorców ruchowych,
  • poprawa koordynacji i równowagi.

Leczenie za pomocą metody PNF moze być aplikowane w zaburzeniach neurologicznych, ortopedycznych, traumatologicznych, ze strony narzadów wewnętrznych,  ginekologicznych, geriatrycznych czy w pediatrii.