Neromobilizacje według Butlera

Neromobilizacje według Butlera – metoda wykorzystująca biomechaniczne właściwości struktury układu nerwowego, pozwalająca na ich nieinwazyjne badanie i leczenie zaburzeń. Wykorzystywane techniki podczas terapii przywracają plastyczność układu nerwowego, czyli przesuwania się względem siebie struktur otaczających tkankę nerwową, a także przywracają możliwość rozciągania i napinania samej tkanki nerwowej oraz odtwarzają prawidłową fizjologię komórek nerwowych. Mobilizacji poddawane są: opony rdzeniowe, zwoje współczulne, rdzeń kręgowy, nerwy rdzeniowe, sploty nerwowe, nerwy obwodowe, tkanka łączna okołonerwowa.