Metody rehabilitacji

  • Terapia Manualna na tkankach miękkich
  • Terapia Manualna (z elementami Moulligan Concept, Neuromobilizacji, NAP, metody OMT Kaltenborna)
  • Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych (trigger points)
  • Terapia Trigger Points – pozycyjne rozluźnianie powięziowych punktów spustowych
  • Techniki osteopatyczne w terapii i diagnozowaniu stawów skroniowo-żuchwowych
  • Metoda diagnostyczno-terapeutyczna McKenziego
  • PNF – Propiroceptive Neuromuscular Facilitation
  • Myofasciale Release
  • Poizometryczna relaksacja mięśni
  • Masaż głęboki
  • Drenaż limfatyczny
  • Neromobilizacje według Butlera
  • Metoda Ackermanna
  • Bioptron
  • Kinesiology Taping