Cennik

Konsultacja fizjoterapeutyczna 60zł
- wywiad, wstępna diagnoza, program leczenia
Fizjoterapia kompleksowa (50min) 90zł
- fizjoterapia kompleksowa obejmuje konsultację fizjoterapeutyczną oraz dobrane według potrzeb terapie: terapię manualną, terapię tkanek miękkich, PNF, terapię punktów spustowych, kinezyterapię, kinesiology taping, miofascial release, MDT Mackenzie.
Aplikacja kinesiology taping** 50zł
(** przy fizjoterapii kompleksowej gratis)
Masaż leczniczy  
- masaż 60 min 120zł
Masaż kobiety w ciąży  
- masaż 30 min 60zł
Masaż gorącymi kamieniami wulkanicznymi  
- masaż 70 min 150zł
Drenaż limfatyczny  
- częściowy 60 min 80zł
- całego ciała 90 min 120zł
Promocje
Po piątej wizycie możliwość negocjacji ceny.